Kayseri KVKK Danışmanı
23
Mar

Kayseri KVKK Avukatı Danışmanı

Puan Ver!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Kayseri KVKK Avukatı Danışmanı, KVKK Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti, KVKK çerçevesinde kişi ve kurumlara bilgi verilmesi amacını taşımaktadır. KVKK kapsamında yapılacaklar arasında kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve özel hayatlarının gizliliğine saygı gösterilmesi ilkeleri yer almaktadır.

KVKK’nın amacı, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve aktarılması sırasında başta özel hayatın gizliliğini korumaktadır. Ayrıca kişisel yaşamın gizliliğinin esaslarını korumaktır. Veri koruma kanunu uyum düzenlemeleri bağlamında, işletmelerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir müfredattan faydalanması özellikle önemlidir. KVKK danışmanlığına güvenmek, hem kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymak hem de ağır yasal yaptırımlardan korunmak anlamına gelmektedir.

Kayseri KVKK Avukatı Danışmanı

KVKK’nın uyum tavsiyesi, veri sorumlularının kişisel verilerin toplandığı andan itibaren tüm işlemlerinde veri koruma kanunu ilke, usul ve esaslarına uygun hareket etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. KVKK uyum sürecinin amacı, danışan kişi veya kuruluşun elinde bulundurduğu ve işlediği tüm kişisel verilerinin hukuka teknik açıdan tam olarak uygunluğunu sağlamaktır. KVKK uyum süreci, bütüncül bir yasal düzenlemeler, tebliğler, kararlar, içtihatlar, kılavuzlar ve uygulama örneklerini içermektedir.

KVKK’nın danışmanlık hizmetleri, bilişim avukatları ile hem şirketler hem de hukuk firmaları tarafından sağlanabilir. Zehra Çam Hukuk Bürosunu farklı kılan, Avrupa veri koruma kanunu GDPR dâhil olmak üzere KVKK ve kişisel verilerin korunması konusunda uzman avukatlara sahip olmamızdır.

KVKK Kanunu Nedir?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelmektedir. KVKK Bilgi İşlem Envanteri, işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yabancı veya gerçek kişilerin KVKK çerçevesinde yaptıkları işe bağlı olarak yapmakla yükümlü oldukları envanter türüdür. Kişisel verilerin işlenmesi birçok risk ve potansiyel ihlal içerir. Bu nedenle KVKK, bir veri işleme defteri yükümlülüğü getirerek bireysel hak ihlallerini önlemeyi amaçlamaktadır. Veri sorumlularının kişisel verileri işleme faaliyetleri.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve hukuki dayanaklarını, veri kategorilerini, verilerin aktarıldığı alıcı gruplarını ve kişisel veriler için saklama sürelerini belirterek bir envanter oluştururlar. Basitçe ifade etmek gerekirse, prosedürler kişisel verilerin hangi amaçlarla, nerede, kimlerle ve nasıl paylaşıldığı ile ilgili olmalıdır. Veri Sorumluları, görevlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek için bir veya birden fazla kişiden oluşan bir ekip çalıştırabilir. Personel, veri sorumluları tarafından fiziksel ve elektronik olarak işlenen tüm verileri analiz edecektir.

KVKK Rıza Metni Yazımı

Kayseri KVKK Danışmanı
Kayseri KVKK Danışmanı

KVKK rıza metni veri işleme şartlarından biridir. Günlük hayatımızda kişisel verileri birçok kişi, kurum ve kuruluş ile paylaşmaktayız. Kişisel verilerimiz belirli koşullar altında bilgi paylaştığımız kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından işlenecektir. Verilerin hukuka uygun olarak yazılabilmesi amacıyla koşullarından en az birinin yerine getirilmesi gerekmektedir. İlk olarak, onay talebi belirli bir konuyla ilgili olmalıdır. Genel izin talepleri alınamaz.

Kişisel verilerin toplanma ve kullanılma amacı veri sahibine açıkça bildirilmelidir. Son olarak, kişinin gönüllü olarak rıza göstermiş olması gerekir. Şiddet, yıldırma, hata, aldatma gibi iradenin uyuşturulması hallerinde rıza geçerli olmaz. Açık yazılı onay alınması zorunlu olmamakla birlikte açık onay metnini tercih etmektedir.