Kayseri İş Avukatı Zehra Çam
22
Mar

Kayseri İş Avukatı

Puan Ver!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Kayseri İş avukatı, çalışanlar ve işverenler arasındaki iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde danışılması gereken alanında uzman bir iş hukuku avukatıdır. İş hukuku avukatları, iş hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde ve sözleşmelerin akdedilmesinde işçi ve işverenlere rehberlik edecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Bu nedenle İş Mahkemelerinde avukatlara büyük sorumluluk düşmektedir. İşçilerin sahip oldukları bazı haklar vardır ve iş avukatı bu haklara sahip çıkmaktadır. İş hukuku, yasal temsilin çok önemli olduğu bir alandır. İşçi hakları avukatları, çalışanların işverenlerle olan anlaşmazlıklarını çözmelerine, işçilerin haklarına ulaşmalarına ve çalışmalarının karşılığını gerektiği şekilde almalarına hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde yardımcı olur. İş avukatlığı konusunda tecrübeli isim Zehra Çam’ın Kayseri’de bulunan bürosunu ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku en basit tanımıyla bağımlı istihdamı düzenleyen özel hukuk alanlarından biridir. Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra bağımlı işçi sınıfının büyümesiyle bu hukuk alanı gelişmiş ve günümüze kadar devam etmektedir. İş kanunları çalışanları korur. Çalışanların ekonomik, psikolojik ve sosyal durumlarını düzenler ve çalışanlar için elverişli hükümler içerir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını gözetir. İş hukuku en genel anlamıyla işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenler. Yasama organları, çalışanları işverenlerden korumak için iş kanunlarını yasal olarak güvence altına alır.

Değişen ve gelişen yaşam ortamı ile birlikte çalışan sayısı her geçen gün artmakta ve işçi sınıfının korunması ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Uygulamada sıklıkla ortaya çıkan çalışanlar ve işverenler arasındaki anlaşmazlıkları adil bir şekilde çözmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Gelişen ve değişen yaşam koşulları ile sosyal ve ekonomik değişimler karşısında işçileri koruyan iş hukuku, özgün bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku Davaları

Bir çalışanın tazminat talebini hesaplamak ve işverenden talep etmek için bir iş avukatı ile çalışmak çalışanın yararınadır. Ayrıca işyeri kazalarının işveren tarafından sosyal sigortalar kurumuna bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde, iş kazasını bildirmemenin cezası vardır. İş kazaları hem çalışan tazminat talepleri açısından hem de cezai konular açısından önemlidir. Bu nedenle, bu davaların dikkatli bir şekilde yürütülmesinin hem çalışanlar hem de toplum için sonuçları vardır.

Kayseri İş Avukatı

Kayseri İş Avukatı Zehra Çam
Kayseri İş Avukatı Zehra Çam

Bir işyerinde 30 ve daha fazla çalışan varsa ve işçinin çalışma süresi 6 ayı aşarsa, kadrolu işçinin iş sözleşmesi sebepsiz feshedilemez. Aksi takdirde, iş avukatı Zehra Çam aracılığıyla işe iade davası açabilirsiniz. Prosedürün sonucu olumlu ise, çalışmaya devam edebilir ve dört aylık boşta kalma süresi için ücret alabilirsiniz. İşverenin işe başlamaması halinde, işe başlamama tazminatı sekiz aya kadar ödenebilir. İş mahkemesi avukatlarının işe iade davalarında tanıklara sorması gereken sorular, davanın gerçeklerinin aydınlatılması açısından çok önemlidir. İş avukatları alanında uzman kişilerdir, bu nedenle tanıklara gerekli soruları sorarlar ve iş görüşmelerinin ve tüm delillerin hukuka uygun şekilde mahkemece incelenmesini sağlarlar.