Kayseri Deprem Avukatı Zehra Çam
22
Mar

Kayseri Deprem Avukatı ve Deprem Hukuku

Puan Ver!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Kayseri Deprem Avukatı, Anayasamız da hayatını ve malını kaybeden depremzedeler için de bir hukuk dalı bulunmaktadır. Bunun ismi ise Deprem Hukukudur. Kayseri de görev yapan deprem hukuku alanında uzman olan deprem avukatı Zehra Çam son derece profesyoneldir.

7269 sayılı Kamu Hayatını Etkileyen Afet Yardımları Hakkında Kanun, yerel yönetimlere, mülk yöneticilerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına afet bölgelerindeki yapıları denetleme görev ve yetkisi vermiştir. Bu merciler, sorumluluk alanlarına giren binaların kanuni hükümlere uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler. Binanın depremde zarar görenler için kanuna aykırı olarak yapıldığı ispat edilirse, idare zararı tazmin etmek zorundadır. Buna idari sorumluluk da denmektedir. İdari sorumluluk da ihmal sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk olarak iki kategoriye ayrılabilir.

İdare’nin Hizmet Kusuru Var ise Ne Yapılmalıdır?

Performans ihmali kavramı, kusurlardan sorumluluğun temelidir. Yönetim hizmetlerinin herhangi bir gecikmesi, başarısızlığı veya yerine getirilmemesi bir ifa başarısızlığı olarak kabul edilir ve bu durumda yönetimin zararları tazmin etmesi gerekir. Hizmet hatası, bir yönetici yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, etkin olmadığında, anormal derecede yavaş çalıştığında ve sonuç olarak kayıplara uğradığında ortaya çıkar. Depreme karşı önlemlerdeki idari eksikliklere örnek olarak, depreme eğilimli bölgelerde inşa edilen binaların uygun olmayan denetimleri ve yönetimi ve deprem için yetersiz hazırlıkların neden olduğu hasarlar verilebilir.

İdari merciler, depremde hasar görme olasılığı bulunan binaları tespit ederek bu binaları tahliye etmeli, jeolojik etütlerin usulüne uygun yapılmasını sağlamalı, binaların yönetmeliklere uygunluğunu izlemeli ve binaların depreme uygun olarak tasarlanmasını sağlamalıdır. Mevcut hasarlı veya sağlam olmayan binaların dönüştürülmesi gerektiği gibi, bundan sonra inşa edilecek yapıların fay hatları ve riskli bölgeler üzerine inşa edilememesi gerekmektedir. Aksi takdirde idari mercilerin sorumluluğu doğacaktır. Deprem sonucu kişilerin uğradığı maddi veya manevi zararlar ile idari ihmal arasında illiyet bağı kurulursa, mağdurlar zararın tazmini için tüm iyileştirici tedbirleri alacaklardır.

Deprem Avukatı Neler Yapar?

Hasarlar için tam bir tazminat talebi, deprem hasarının kişiler için bir nebze de olsa iyileştirici bir sonucu olabilir. Deprem avukatı, depremde maddi ve manevi hasara uğramış kişilerin hasarlarının gerekli mercilerden tazminini sağlamak hususunda kişilere hukuki yardımda bulunur. Sadece afette hakları ihlal edilenlerin dava açma hak ve yetkisi vardır. Deprem nedeniyle zarar görenler, zararı öğrendikten sonra bir yıl içinde devlete başvurmalı ve zararın tazminini talep etmelidir. Her halükarda, idari makamlara yapılan başvurunun beş yıl içinde yapılması gerekmektedir.

Kayseri Deprem Avukatı

Kayseri Deprem Avukatı Zehra Çam
Kayseri Deprem Avukatı Zehra Çam

Hak kayıplarını önlemek için şikâyet başvuru sürelerine özel dikkat gösterilmelidir. Yönetim, tazminat taleplerine en geç 30 gün içinde yanıt vermelidir. İdarenin olumsuz cevap vermesi veya cevap vermemesi halinde zarar gören ret yazısının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde depremin olduğu yer idare mahkemesine giderek zararın tazminini talep eder.