Kayseri Sigorta Avukatı Zehra Çam
27
Mar

Kayseri Sigorta Avukatı

Puan Ver!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Kayseri Sigorta Hukuku; Sigorta Hukuku, sigortacıyı, sigorta primleri karşılığında, bir kişinin mali çıkarlarını etkileyen bir tehlike, bir risk durumunda tazminat ödemeye veya para ödemeye veya başka önlemler almaya mecbur kılar. Bir kişi veya kişiler veya yaşamlarında meydana gelen bazı olaylar ile Sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükler, özel hukukun bir alanıdır ve ticaret hukuku kapsamına girer.

Kayseri Sigorta Avukatı

Zorunlu mali sorumluluk sigortası ilk olarak 1983 yılında yasalaştırılmıştır. ZMSS, sigortalının hasarını karşılar. Yaralananlardan sigorta şirketi ile birlikte işletmeci de sorumludur. Sigortacı, işletmecinin neden olduğu zararı daha kolay tazmin edebileceğinden, sigortacının da sigorta limitleri dâhilinde teminat verme sorumluluğu bulunmaktadır. Sigorta avukatı Zehra çam tam da bu nokta da Kayseri ve çevresinde olan tüm mağduriyet yaşamış kişilere yardımcı olmaktadır. Ayrıca işverenler için iş avukatlığı da yapmaktadır.

Sigorta ve Sigorta Hukuku Nedir?

Doğumdan yaşamın sonuna kadar insanlar sürekli olarak çeşitli tehlikelerle (risklerle) karşı karşıyadır. Örneğin insanlar; trafik kazası, yangın, deprem, hırsızlık vb. risklerle her zaman karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle insanlar, karşılaşmak istemedikleri veya ekonomik durumlarını olumsuz etkileyebilecek risklerden korunma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu amaçla zaman içinde sigorta şirketleri kurulmuştur.

Sigorta, hayatımızda karşılaştığımız tehlikelerin zararlarından ve maliyetli sonuçlarından korunmak için önlem alma ihtiyacından doğmuştur. Bu, hasar veya tehlikenin sonuçlarının sigorta şirketi tarafından karşılandığı anlamına gelir. Sigorta, bu nedenle, belirli koşullar altında meydana gelen ve maddi- manevi kayıplara yol açan bir olayın ekonomik sonuçlarından korunmak için, bireyin belirli bir prim karşılığında riski belirli bir şirkete devrettiği bir düzenlemedir.

Sigorta Avukatı Nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, sigorta hukuku; Bir sigorta ilişkisinin taraflarının birbirlerine olan yükümlülüklerini ve sigorta ilişkisini belirleyen ve bu ilişkiden doğan uyuşmazlıklarda taraflar arasında yapılması gerekenleri düzenleyen hukuk dalıdır. Sigorta hukuku hükümleri 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Bu işle uğraşan avukatlara da sigorta avukatı denir.

Sigorta genellikle konut sakinlerinin isteklerine göre yapılır. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kamu güvenliğini sağlamak ve sigortalıları ve muhtemelen üçüncü kişileri risklerden korumak için belirli sigorta türleri kanunen zorunludur. Bir sigorta sözleşmesi, sigortalının riskinden kaynaklanan zararın tazminini sağladığında, bu poliçelere “hayat dışı sigorta” denir. Yangın sigortası, araba sigortası, deprem sigortası, dolu sigortası, sağlık sigortası vb. bu gruba girer.

Kayseri Sigorta Avukatı Zehra Çam
Kayseri Sigorta Avukatı Zehra Çam

Hayat sigortası, hayatı tehdit eden olaylar için sigortadır. Dolayısıyla bu sigorta türünde sigorta edilen nesne bir insandır. Bu nedenle sigorta değerini ölçmek mümkün değildir. Bu durumda sigorta şirketi, uğranılan zararın yerine belirli bir miktar tazminat ödeyecektir. Bu sigorta tüm hayat sigortasını, grup hayat sigortasını, maluliyet sigortasını ve kaza sigortasını içerir.